OUR TEAM

Milber Makris Plousadis & Seiden, LLP
Woodbury, NY
Roseland, NJ
Boca Raton, FL
Miami, FL
Purchase, NY
Roseland, NJ
Purchase, NY
Boca Raton, FL
Miami, FL
Purchase, NY
Roseland, NJ
Ji-Hyong Lee

Associate

Purchase, NY
Roseland, NJ
Roseland, NJ
Purchase, NY
Max Spaeth

Associate

Purchase, NY
Boca Raton, FL
Roseland, NJ
Purchase, NY
Roseland, NJ